Kokybės kontrolė

AB Rėkyva kokybės kontrolę pradeda vykdyti jau durpių laukuose

Visų pirma, tai teritorijos yra kruopščiai apžiūrimos. Jose mechaniniu būdu yra naikinamos piktžolės ir stebimi ir šalinami kiti galimi užterštumai (plėvelės, akmenys ir kt.). Daromi piktžolių auginimo testai.

Pagal nustatytą metodiką surinkta žaliava pelkėje yra nuolat tikrinama: nustatoma durpių sausa masė, drėgmė, pH ir EC. Matuojama temperatūra šūsnyse. Remiantis parametrais, žaliavoms yra priskiriama kategorija. Atitinkamos kategorijos durpės yra priskiriamos atitinkamo produkto gamybai.

Gamybos metu pagal nustatytą metodiką yra imami pavyzdžiai ir yra tikrinama:

Frakcija

Drėgmė

pH (EN 13037)

EC (EN 13038)

Tūris (EN12580)

Tik gavus mūsų laboratorijos patvirtinimą, substratas gali būti toliau gaminamas, sandėliuojamas ir išvežamas klientui. Kiekvienas produktas turi unikalų gamybos numerį ir kokybės kontrolės schemą, į kurią yra surašomi visi gamybos metu gauti duomenys, taip pat imamas pavyzdys, kuris yra užplombuojamas, unikalus plombos numeris. yra įrašomas į kokybės kontrolės schemą. Pavyzdys yra saugojamas archyve 6 mėn. nuo pagaminimo datos. Klientui pageidaujant, galima atsiųsti kokybės kontrolės dokumentus ir ištirti pavyzdį.