KOKYBĖS POLITIKA IR SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

atsakingas gamtos resursų naudojimas

Mūsų kokybės politikos įgyvendinimo principai – atsakingas gamtos resursų naudojimas, dėmesys kliento poreikiams ir pastovios produkto kokybės užtikrinimas. Lankstumas ir atsakomybė, užtikrinant nuolatinę produkcijos tiekimo kokybę. Siekiame pateisinti kliento lūkesčius, padėti išspręsti kylančias problemas, konsultuoti produkto pasirinkimo ir panaudojimo klausimais. Nuo 2001 m. bendrovėje yra įdiegta kokybės valdymo sistema ISO 9001. Mes nuolat kontroliuojame ir tobuliname kokybės vadybos sistemą, didiname jos efektyvumą bei rezultatyvumą. Savo veiklą organizuojame laikydamiesi teisės aktų, ES standartų ir kitų, įmonės veiklą reglamentuojančių, dokumentų reikalavimų. Eksploatuodami gamtos resursus – durpes – puikiai suvokiame savo atsakomybę prieš mus supančią aplinką ir visuomenę. Rėkyvos durpyne vykdome monitoringo programą, jos tarpiniais rezultatais naudojasi Šiaulių miestas, spręsdamas aktualias Rėkyvos ežero problemas. Įmonė rengia savo durpynuose pažintines ekskursijas norintiems susipažinti su atsakinga gamtos išteklių eksploatavimo veikla.