Parodos

viena pirmaujančių durpių substratų gamintoja Lietuvoje

AB „Rėkyva“ – viena pirmaujančių durpių substratų gamintoja Lietuvoje, vykdo projektą „AB „Rėkyva“ konkurencingumo didinimas, dalyvaujant tarptautinėse parodose“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0189. Tai įgyvendinama pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės LT“.
Projektui skirta iki 42.588,00 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Įgyvendinant projektą, bendrovė planuoja dalyvauti 4 parodose tikslinėse eksporto rinkose (Lenkijoje ir Italijoje), kuriose bus užmezgami verslo kontaktai su mūsų gaminamos produkcijos užsakovais ir verslo partneriais, vykdomas rinkos konjunktūros, konkurencinės aplinkos monitoringas.
Įmonė nuolat investuoja į naujas technologijas, gamybos pajėgumų didinimą bei šiuolaikines verslo valdymo sistemas, todėl produkcijos realizavimo rinkų išplėtimas yra vienas svarbiausių uždavinių. Šio projekto esmė – bendrovės konkurencingumo didinimas, auginant gaminamos produkcijos žinomumą tarptautiniu mastu bei kuriant produktyvius santykius su naujais užsienio partneriais bei užsakovais.
Įgyvendinus projektą, išaugsiantis įmonės konkurencingumas bei eksporto apimtys leis padidinti darbo našumą ir pelningumą. Tai yra tvaraus įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienerius metus po projekto įgyvendinimo – bus formuojamas ilgalaikis bendrovės žinomumas bei pridedamoji įmonės vertė.